Disclaimer

ଏହି ସାଇଟ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୂଚନା କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ | ସରକାରୀ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | ସୂଚନା, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେତୁ, ଆଇନ, ମାନବ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ / କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଫଳତା ହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଉ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଠିକତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ |ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏହାକୁ ଅନୁକରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା / କିମ୍ବା ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାର କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନନେଇ |

ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ |ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ର ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ | ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଥିବା ସୂଚନା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସା ଓ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | purabkokhabar.Com କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉପସ୍ଥାପନା, ୱାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବାକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ଖବର ହେଉ କିମ୍ବା ସୂଚିତ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସାଧାରଣତାକୁ ସୀମିତ ନକରି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ: ଏଥିରେ ସୂଚିତ ଉପସ୍ଥାପନା, ୱାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଟାଇଟଲ୍ ସର୍ତ୍ତ, ଉଲ୍ଲଂଘନ, ବଣିକ ଦକ୍ଷତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଉପଲବ୍ଧତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀତା, ସଠିକତା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି |
Purbakokhabar.com ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହାନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସଂପର୍କରେ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ରୁ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି,ଏଥିରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଟା କୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମେଲ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ |

E mail – [email protected]